โทรสั่งซื้อด่วนได้ที่ โทร. 094-614-7949, 096-645-9359 Line ID : pongkongboon
รับผลิตงานสิ่งพิมพ์ทุกประเภท รับพิมพ์ภาพลงผ้าใบแคนวาส หนังสือทุกชนิด ใบปลิว นามบัตร ปฏิทิน รายงานประจำปี แคตตาล็อก พอร์ตโฟลิโอ
หนังสือน่าสนใจ

อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266)

อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266)
อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266) อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้ (R0266)
รหัสสินค้า: R0266
ราคา: 18.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 18.00 บาท

กรุณาเลือก


* พิมพ์รายชื่อหรือไม่:แนบไฟล์รายชื่อ:
อัพโหลดไฟล์

   
สินค้ารายการนี้สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 เล่ม สำหรับงานพิมพ์รายชื่อ

"อยู่กับทุกข์ ก็สุขได้"

ในหลักธรรมเรื่องอริยสัจสี่ ทรงเรียกความทุกข์ว่า "ความทุกอันประเสริฐ" ทุกข์ อริยจจ ทำไมจึงตรัสว่า "ความทุกอันประเสริฐ" ก็เพราะแท้ที่จริงนั้น ความทุกข์คือเมล็ดพันธุ์ของความสุข ความทุกข์ซ่อนอยู่ในความสุขและความทุกข์เปิดเผนให้เราได้พบกับความสุขนั้นเองราสูญเสียไป

 

• ผู้สละโลก คือผู้สละทุกข์
• สุขหรือทุกข์อยู่ที่ความคิด
• ความสุข ไม่มีอยู่จริง
• ทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยปัญญา
• เครียดแต่ไม่คลุ้มคลั่ง
• เจ็บป่วยไม่หาย อย่าตกใจ มีทางออก
• ธุรกิจล้ม มีหนี้สิน แก้ไขได้
• การฆา่ ตัวตาย ไมใ่ ชท่ างออกที่ถูกตอ้ ง
• ฆ่าตัวตาย ต้องตกนรก
• เงินไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
• อย่าเปรียบเทียบเรากับผู้อื่น
• เปิดใจกว้างยอมรับผู้อื่น
• ความโกรธ ริษยา ทำให้ใจเร่าร้อน
• รู้โลก ไม่รู้ธรรม ตกนรก
• โลกคือฟองสบู่
• ให้ยอมรับความเจ็บปวด
• ด้วยความกล้าหาญ
• วางปัญหา หาทางแก้ไข
• มีปัญญา เพื่อดับทุกข์
• ฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ฝึกคิดให้ถูกต้อง
• ไม่มีเจ้าของ
• ให้ยอมรับ แต่ต้องแก้ไข
• ฝึกอยู่คนเดียว อยู่กับความสงบ
• เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจชีวิต
• ทุกสิ่งเป็นมายาลวง ไม่ควรยึดติด
• รู้เหตุแห่งทุกข์ จึงรู้วิธีดับทุกข์
• การเดินจงกรม  
• การปฏิบัติธรรมทุกเวลา
• อยูกั่บความรูสึ้กตัว ความทุกขจะไม่เกิด
• ลืมอดีตอยู่กับปัจจุบัน ไร้อนาคต
• ไม่ยึดติดกับสิ่งใด ใจจึงไม่ทุกข์
• สิ้นภพ จบชาติ
• อย่าประมาทในชีวิต 

• ชีวิตนี้คือละคร
• ให้ยอมรับความเป็นจริง
• ฝึกคิดให้จิตเป็นอิสระ
• หยุดเพื่อรู้ความเป็นจริง
• ติดความสุข จึงไม่รู้ความจริง
• รู้จิต ฝึกจิต แก้ปัญหาชีวิตได้
• ไม่เอาอะไร
• ลองทำดูก่อน
• มีความเห็น เป้าหมายให้ถูกต้อง
• สมาธิที่ถูกต้องไม่หลงทาง
• อย่าทำสมาธิอย่างเดียว
• จุดมุ่งหมายที่ถูกต้องในการทำบุญ
• ทำบุญหลากหลาย ได้บุญมากมาย
• ทำบุญกับขอทานขึ้นสวรรค์
• ทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรก
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย/กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า / ไตรสรณคมน์
• สมาทานศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑไ์ ตรปฎิก

   
   

 

หนังสือ
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
การเข้าเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 18.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ    
100 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท