โทรสั่งซื้อด่วนได้ที่ โทร. 094-614-7949, 096-645-9359 Line ID : pongkongboon
รับผลิตงานสิ่งพิมพ์ทุกประเภท รับพิมพ์ภาพลงผ้าใบแคนวาส หนังสือทุกชนิด ใบปลิว นามบัตร ปฏิทิน รายงานประจำปี แคตตาล็อก พอร์ตโฟลิโอ
หนังสือน่าสนใจ

บทสวดมนต์พระปริตร (R1009)

บทสวดมนต์พระปริตร (R1009)
บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009) บทสวดมนต์พระปริตร (R1009)
รหัสสินค้า: R1009
ราคา: 21.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 21.00 บาท

กรุณาเลือก


* พิมพ์รายชื่อหรือไม่:แนบไฟล์รายชื่อ:
อัพโหลดไฟล์

   
สินค้ารายการนี้สั่งจำนวนขั้นต่ำ 100 เล่ม สำหรับงานพิมพ์รายชื่อ

บทสวดมนต์พระปริตร

• การสวดมนต์นั้นมีอานิสงส์ดังนี้
• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการสวดมนต์
• ทำวัตรเช้า
• ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา (กรวดน้ำตอนเช้า)
• ติโลกะวิชะยะราชะปัตติทานะคาถา
• ทำวัตรเย็น
• อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถา (กรวดน้ำตอนเย็น)
• อานุภาพของพระปริตร
• บทสวดมนต์ ๗ ตำนาน และ ๑๒ ตำนาน
    -    ชุมนุมเทวดา
    -    นมัสการพระพุทธเจ้า
    -    ไตรสรณคมน์
    -    นะมะการะสิทธิคาถา
    -    สัมพุทเธ
    -    นะโมการะอัฏฐะกะ
• บทสวด ๗ ตำนาน    
    -    ๑.    มังคะละสุตตัง
    -    ๒.    ระตะนะสุตตัง
    -    ๓.    กะระณียะเมตตะสุตตัง (เมตตปริตร)
    -    ๔.    ขันธะปะริตตัง
    -    ๕.    โมระปะริตตัง
    -    ๖.    ธะชัคคะปะริตตัง (ย่อ)
    -    ๗.    อาฏานาฏิยะปะริตตัง
• บทสวด ๑๒ ตำนาน    
    -    ๘.    วัฏฏะกะปะริตตัง
    -    ๙.    อังคุลิมาละปะริตตัง
    -    ๑๐.   โพชฌังคะปะริตตัง
    -    ๑๑.   อะภะยะปะริตตัง
    -    ๑๒.   ชะยะปะริตตัง
• เทวะตาอุยโยชะนะคาถา

• มงคลจักรวาลใหญ่
• ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
• พิธีฉัน
• ถวายพรพระ
• อนุโมทนาวิธี
• มงคลจักรวาลน้อย
• กาละทานะสุตตะคาถา
• วิหาระทานะคาถา
• เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
• อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
• โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
• อาทิยะสุตตะคาถา
• ติโรกุฑฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
• มงคลจักรวาลน้อย (ย่อ)
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
    -    บูชาพระรัตนตรัย
    -    กราบพระรัตนตรัย
    -    ขอขมาพระรัตนตรัย
    -    นมัสการพระพุทธเจ้า
    -    ไตรสรณคมน์
    -    สมาทานศีล ๕
    -    ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
    -    พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
    -    ชัยปริตร (มหากาฯ)
    -    อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
    -    แผ่เมตตาแก่ตนเอง
    -    อธิษฐานอโหสิกรรม
    -    แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
    -    แผ่ส่วนกุศล
    -    กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
    -    พระคาถาชินบัญชร
    -    พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
    -    คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

   
   

 

หนังสือ
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 96 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
การเข้าเล่ม
แบบไม่พิมพ์รายชื่อ ราคาเล่มละ 21.00 บาท
แบบพิมพ์รายชื่อ    
100 เล่ม ขึ้นไป ราคาเล่มละ 25.00 บาท
200 เล่ม ขึ้นไป ราคาเล่มละ 24.00 บาท
300 เล่ม ขึ้นไป ราคาเล่มละ 23.00 บาท
400 เล่ม ขึ้นไป ราคาเล่มละ 23.00 บาท
500 เล่ม ขึ้นไป ราคาเล่มละ 23.00 บาท
1,000 เล่ม ขึ้นไป ราคาเล่มละ 22.00 บาท
2,000 เล่ม ขึ้นไป ราคาเล่มละ 22.00 บาท
3,000 เล่ม ขึ้นไป ราคาเล่มละ 21.00 บาท
4,000 เล่ม ขึ้นไป ราคาเล่มละ 21.00 บาท
5,000 เล่ม ขึ้นไป ราคาเล่มละ 20.00 บาท
10,000 เล่ม ขึ้นไป ราคาเล่มละ 20.00 บาท