โทรสั่งซื้อด่วนได้ที่ โทร. 094-614-7949, 096-645-9359 Line ID : pongkongboon
รับผลิตงานสิ่งพิมพ์ทุกประเภท รับพิมพ์ภาพลงผ้าใบแคนวาส หนังสือทุกชนิด ใบปลิว นามบัตร ปฏิทิน รายงานประจำปี แคตตาล็อก พอร์ตโฟลิโอ
หนังสือน่าสนใจ

สวดมนต์ สร้างกุศล (K023)

สวดมนต์ สร้างกุศล (K023)
สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023) สวดมนต์ สร้างกุศล (K023)
รหัสสินค้า: K023
ราคา: 28.00 บาท
ไม่รวมภาษี: 28.00 บาท

กรุณาเลือก


* พิมพ์รายชื่อหรือไม่:แนบไฟล์รายชื่อ:
อัพโหลดไฟล์

สวดมนต์ สร้างกุศล

• ทำวัตรเช้า   

-คำบูชาพระรัตนตรัย   

-ปุพพภาคนมการ

-พุทธาภิถุติ     

-ธัมมาภิถุติ     

-สังฆาภิถุติ     

-รตนัตตยัปปณามคาถา

-สังเวคปริกิตตนปาฐะ  

ถวายพรพระ 

กรวดน้ำตอนเช้า

-ปัตติทานคาถา  

คำแผ่เมตตาให้ตนเอง     

คำแผ่เมตตาให้ผู้อื่น 

บทแผ่ส่วนกุศล    

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

 

ทำวัตรเย็น

-คำบูชาพระรัตนตรัย   

-ปุพพภาคนมการ

-พุทธานุสสติ   

-พุทธาภิคีติ     

-ธัมมานุสสติ    

-ธัมมาภิคีติ     

-สังฆานุสสติ    

-สังฆาภิคีติ     

นมัสการพระอรหันต์ ทิศ     

คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์  

พระคาถาชินบัญชร 

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง (ภูมิ ๑๖  ชั้น

คำอธิษฐานน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เพื่อสันติสุขในประเทศไทยฯ    

เขมาเขมสรณทีปิกคาถา  

ติลักขณาทิคาถา

ภารสุตตคาถา

ภัทเทกรัตตคาถา   

โอวาทปาฏิโมกขคาถา    

บทพิจารณาสังขาร 

มงคลจักรวาลน้อย 

โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา    

กรวดน้ำตอนเย็น   

-อุททิสสนาธิฏฐานคาถา

บทแผ่เมตตาของพระอรหันต์    

คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ    

คาถาโพธิบาท

คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ

คำอาราธนา บูชา ภาวนา ถวาย  

-คำบูชาพระรัตนตรัย   

-คำอาราธนาศีล    

-คำอาราธนาศีล     

-คำสมาทานศีล 

-คำอาราธนาธรรม     

-คำอาราธนาพระปริตร 

-คำถวายสังฆทาน     

-คำจบเงินทำบุญ

-คำอธิษฐานก่อนใส่บาตร     

อนุโมทนารัมภคาถา (บทให้พร ยะถา แปล)  

สามัญญานุโมทนาคาถา (บทให้พร สัพพี แปล)       

คำขอบวชชี (เนกขัมมภาวนา)   

คำลาสิกขาแม่ชี (เนกขัมมภาวนา)

การบำเพ็ญสมาธิประจำวัน

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบำเพ็ญสมาธิ

วิธีนั่งสมาธิ  

คำกรวดน้ำภาษาไทยโบราณ     

สำนึกพระคุณพ่อแม่

สำนึกวันเกิด 

บทปลงสังขาร เกศาผมหงอก   

มงคล ๓๘ ประการ

   
   
หนังสือ
ขนาด 21 x 29.2 ซม.
กระดาษ ปอนด์ขาว
หมึกพิมพ์ ดำ
จำนวนหน้า 92 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
การเข้าเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 28.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ    
100 ขึ้นไป ราคา 32.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 31.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา
28.00
บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา
28.00
บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา
27.00
บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา
27.00
บาท